Analysen i fokus 2010

Postad av den 3 Nov, 2009 i Blogg

Enligt en uträkning finns det 30 biljoner hemsidor på Internet och det tillkommer minst 10.000 nya varje dygn. Samtidigt lägger allt fler surftiden i sociala medier. Att få rimligt med besökare till hemsidan har blivit en konst och kräver utmejslade strategier bortom sökordsoptimering och Google Adwords.
Nästa år kommer många sajtägare få se vikande besökssiffror och då kommer analysen stå i fokus.
Det handlar om att lära sig vad webbstatistiken egentligen betyder och hur man ska omsätta siffrorna i konkret handling. Nästa år kommer vi prata mer om avvisningsfrekvens, trafikkällor och medelposition. Garanterat.