Internet of bees!

Postad av den 25 okt, 2017 i Blogg

Internet of bees!

Min salige pappa köpte en hel biodling på 80-talet. Tre bisamhällen, honungslunga. Rubbet! Det var en hel värld av naturkunskap som mötte familjen som var involverade i projekt som att byta bidrottningar, jaga in förrymda bisvärmar och såklart den fina honungen där man kunde få olika smaker beroende på vilka blommor som bina hade pollinerat.
Vem kunde tro att den här basala naturkunskapen kring bisamhällen och honungsproduktion skulle digitaliseras?
Björn Lagerman från Lindesberg har gjort det.

Först uppfann Björn en metod som mer än fördubblade effektiviteten i honungsproduktionen.
Sedan digitaliserade han bikuporna så man i realtid ser hur många kilo honung varje bisamhälle producerar.
Därefter kapade han med Internets hjälp mellanledet till butiken och började sälja andelar i bisamhällen direkt till konsumenten.
Sedan kom han på den briljanta idén att låta andelsägarna logga in via hemsidan och följa tillströmningen av honung í realtid. Ungefär som att följa värdet av sina fonder i internetbanken.

App som kan rädda bisamhällen världen över

Som om det inte vore nog har han fått 3,5 miljon i innovationsbidrag för att utveckla en app som ska hjälpa biodlare i hela världen att få bukt med det elaka varroakvalstret, som bara i USA har tagit kol på 40% av alla bisamhällen.

Var och en kan föreställa sig konsekvenserna om bisamhällen världen över skulle dö ut. Eftersom det handlar om ”cutting edge” artificell intelligens och neurala nätverk är det internationella intresset stort både i biodlings- och teknologiindustrin.

Vem är Björn då?

-Jag har varit lärare i kemi och biologi i 20 år och parallellt med det har jag haft kommersiell biodling här i Bergslagen sedan 70-talet. Nu har jag nyss blivit pensionär.
-Jag lyckades effektivisera produktionen så jag kunde utvinna 6 ton honung på ett år på fritiden parallellt med jobbet som lärare. Grunden är att jag låter bina bygga fritt i kupan, jag har alltså inga konventionella träramar som bygger upp honungsproduktionen. Min teknik heter FriBi och är en helautomatisk honungskedja som är upp till 10 gånger effektivare än traditionell honungsproduktion.

Med den tekniken i botten distribuerar Björn honung till butiker i mälardalen. Parallellt har idén utvecklats att börja sälja andelar i bikuporna direkt till konsumenten.
-Både jag och konsumenten kunde tjäna på mellanskillnaden som var butikens påslag. Med internets hjälp gick det bättre och bättre med andelsförsäljningen.
-Jag kunde det grundläggande med hemsidor till skillnad från andra biodlare, så jag låg alltid överst när man googlade på andelar i bikupor. Den positionen har jag behållit även när andra biodlare följt efter min modell.

Även om alltså andra följt efter i andelsförsäljning så verkar Björn vara ensam om att ta digitaliseringen av bikupan ända ut till kunden.

En app på ”Rädda-världen-nivå”

Parasiten varroa dödar bisamhällen över hela världen. I kombination med andra miljöaspekter så har det slagit ut 40% av alla kommersiella bisamhällen i USA varje år senaste tre åren. Bara värdet av bina motsvarar ca 1,6 miljarder/år. Nära en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dessa insekter, var och en kan ju föreställa sig betydelsen globalt.

-Jag började fotografera mina bin med min första iPhone redan 2007. Jag tog massor av foton och upptäckte att det var enklare att se förekomsten av varroakvalstret på foton än när bina for omkring i kupan. Tanken om att kunna förutspå hälsan hos ett bisamhälle med hjälp av bildanalys började mogna.

Med teknik runt artificiell intelligens började han skissa på en app.

-En kampanj på Kickstarter våren 2017 gjorde att vi fick 100.000 kronor för finansiering av de första digitala verktygen.
-Det var svårt i början, bara för två år sedan fanns inte många som kunde det här med maskininlärning och bildanalys. Men så till slut hittade jag rätt utvecklare och testerna visade bra resultat. Jag fick innovationsstöd via Jordbruksverket och EU och i början av 2018 så siktar vi på lansering. På http://beescanning.com finns mer information.

-Appen bygger på att biodlare och forskare världen över ska fotografera sina bisamhällen. Genom bildanalys får biodlaren resultat och förslag på åtgärder direkt. Användarna bidrar till utvecklingen genom ett verktyg online där de kan tagga bin med varroa. All data samlas i en databas.  När appen får spridning hoppas vi kunna bygga sådan kunskap att vi hittar motståndskraftiga bin utan behov av behandling.

Om vi inte hittar ett sätt att hejda utbredningen av varroakvalstret så vågar man knappt tänka på vad det kan leda till. Vi snackar alltså ”rädda-världen-nivå”.

Heja Björn!