Klart att SEO-företagen gör nytta, men….

Postad av den 9 maj, 2011 i Blogg

Sökordsoptimerings(SEO) -branschen dras med ett oförtjänt dåligt rykte. Ofta har det med dåliga beställare att göra. Hittills har alla mina SEO-projekt fått nöjda kunder och som allt annat handlar det om att skapa rätt förväntan och förstå vad det är man köper.

Men några reflektioner har jag gjort efter att ha jobbar med ett halvdussin SEO-företag:

1. Det är i allmänhet ett för starkt fokus på positionen i sökmotorn. Istället borde man fokusera på “råvaran”, dvs de sökningar som faktiskt görs i kundens bransch och göra mycket noggrannare analyser av kundens val av nyckelord. Att ändra viktningen bland sökorden är som att styra en oceanångare.

2. I lågt konkurrentutsatta branscher borde sökordsoptimerare börja med on-page-optimering i kombination med Adwords istället för att sälja externa länkar. Om resultatet blir klent kan lätt externa länkar kopplas på. Om resultatet blir bra kan Adwords fasas ut.

3. Konvertering (eller action) verkar främst vara ett begrepp för e-handlare. Det är dags att ta det begreppet på allvar. Kanske bör vi ersätta det med just ordet “action” för att avdramatisera det?

4. Är SEO-tjänster dyra? Nej, det tycker jag inte i förhållande till vilken nytta de gör. I grunden är SEO-tjänsterna ett hantverk, förvisso med hög lönsamhet om man lyckas förlänga kundens avtal i flera år. Skulle kunden hoppa av efter ett halvår är det troligen en förlustaffär.