Nyvaket intresse för digitaliseringen

Postad av den 31 maj, 2019 i Blogg

Vad är mest spännande på Internet just nu? Den frågan kunde man ställa för några år sedan, men den är omöjlig idag. Det är i princip som att fråga vad som är mest spännande på jorden. 

Men om jag får välja så är det nog den allmänna digitaliseringen av nyttotjänster som är den mest spännande. Marknadsföringsformerna har inte tagit några våldsamma skutt från Adwords och Facebook som har något av totalgrepp just nu.

Men den allmänna digitaliseringen sker ur ett nyfiket och i viss mån nyvaket perspektiv hos framförallt små- och medelstora företag. 

Förebilderna finns ofta hos storföretagen och i den offentliga förvaltningen som har kommit långt i sina ambitioner men ändå i viss mening brister nere på it-golvet av överambition och dåligt ledarskap. 

Hur som helst så är det otroligt spännande att se ett småföretag ta sina steg att integrera sin e-handel och jobba stenhårt med att förändra sina interna processer eller ett företag som bestämmer sig för att överge mail och t. ex. använda Microsoft Teams för intern kommunikation med allt vad det innebär av förändrat beteende. Jag tycker mig märka att GDPR har ökat intresset och förståelsen för att bygga ut de digitala processerna.

Att förändra beteendet i en organisation möter såklart ofta motstånd och det är trångt i portgången även om det finns en ambition hos alla medarbetare. Men jag skulle nog påstå att början på 2020-talet kommer vi se hur allt fler företag på djupet förändrar sina interna processer och blir digitala på riktigt. Kunskaperna ökar, användarna är ”på” och allt är påhejat av de generationsskiftena som nu sker på många håll i ägarskapet av småföretagen.