TV4 digitala medier pratar trender

Postad av den 25 mar, 2009 i Blogg

Mathias Fyrenius – chef för TV4 digitala medier – pratade trender på Citygate forum:
– Det finns 6 miljarder skärmar i världen, från PC till mobiltelefon.
– Du kan inte längre vara diffus och luddig, du måste vara nischad och tydlig.
– Mobilen står inför sitt genombrott som medieform.
– Explositonsartad utveckling av antalet tillgängliga annonsexponeringar.
– Rörligt, rörligt, rörligt (så klart om man företräder TV)
– Du måste finnas där användarna finns, dvs din egen sajt är inte avgörande för att nå publiken. Youtube och Expressen är kanaler som genererar mycket publik till TV4.