GDPR – första hjälpen.

 

Den nya dataskyddsförordningen berör alla företag och organisationer. Hur förberedd är ditt företag? Har du gjort en kartläggning över vilka personuppgifter du behandlar och på vilken laglig grund?
Många företag behöver hjälp med att förstå vad som är viktigt just för sin verksamhet.

Jag har arbetat med GDPR-frågor sedan 2016 och är väl insatt i dataskyddsförordningen och vilka krav det ställer på dig som hanterar personuppgifter i dina system.

Det här kan jag hjälpa ditt företag med:

  • Grundläggande utbildning för ledning och medarbetare i nya dataskyddsförordningen.
  • Hjälp att komma igång och kartlägga er behandling av personuppgifter och att den sker på laglig grund.
  • Hjälp att anpassa samtycken och avtal.
  • Hjälp med översyn över vilka krav som era system bör uppfylla.

Behandlar ni stora mängder personuppgifter kan ni behöva ett Dataskyddsombud. Den rollen kan jag erbjuda då jag är väl insatt i lagstiftningen och har lång erfarenhet att snabbt sätta mig in i verksamheter och processer.

Rekommenderad läsning

För att grundläggande sätta sig in i dataskyddsförordningen så rekommenderar jag Svenskt Näringslivs skrift “Företagen och dataskyddsförordningen” som du laddar ner från den här sidan.
Den skriften bör läsas av hela ledningsgruppen samt systemansvariga.