GDPR – första hjälpen.

 

Nu har vi levt med dataskyddsförordningen några år. Har du inte ännu tagit GDPR på allvar så är det hög tid!  Många behöver fortfarande hjälp att förstå hur GDPR påverkar just min verksamhet och om jag behöver ändra i mina rutiner. Hur förberedd är ditt företag? Har du gjort en kartläggning över vilka personuppgifter du behandlar och på vilken laglig grund?

Jag har arbetat med GDPR-frågor sedan 2016 och är väl insatt i dataskyddsförordningen och vilka krav det ställer på dig som hanterar personuppgifter i dina system.

Det här kan jag hjälpa ditt företag med:

  • Grundläggande utbildning för ledning och medarbetare i nya dataskyddsförordningen.
  • Hjälp att komma igång och kartlägga er behandling av personuppgifter och att den sker på laglig grund.
  • Hjälp att anpassa samtycken och avtal.
  • Hjälp med översyn över vilka krav som era system bör uppfylla.

Kontakta mig idag för en förutsättningslös diskussion.