Dataskyddsombud konsult


Hanterar du stora mängder personuppgifter eller känsliga personuppgifter? Då kan du behöva ett dataskyddsombud. Den tjänsten erbjuder jag.

Ett dataskyddsombud ska anmälas till Datainspektionen och ska inte vara en person  organisationen som fattar strategiska beslut om personuppgiftsbehandlingen (t. ex. ledning, it-chef). Därför söker oftast företag en oberoende konsult utanför organisationen som kan ta den rollen.

För att leva upp till kraven som dataskyddsombud ska personen ha:

  • Kunskaper om dataskyddsförordningen
  • Känna organisationens kärnverksamhet och hur personuppgifter behandlas.
  • Ha förmåga att sprida information och kunna verka på ett positivt sätt så en god dataskyddskultur uppnås.

Som konsult sätter jag mig in i företagets verksamhet snabbt och med dina utsedda medarbetare håller vi koll på era rutiner och etablerar en kultur där alla medarbetare ser positivt på en korrekt behandling av personuppgifter. Jag blir coach i företagets roll som personuppgiftsansvarig och tillsammans ser vi till att  dataskyddsförordningen efterlevs både i era system och organisation.

 

Snabbkoll om du behöver dataskyddsombud

Svarar du JA på någon av följande frågor så behöver du ett dataskyddsombud:

  1. Är ni en myndighet eller en folkvald församling, det vill säga ett offentligt organ?
  2. Har ni som kärnverksamhet att regelbundet, systematiskt och i stor omfattning övervaka enskilda personer?
  3. Har ni som kärnverksamhet att behandla känsliga personuppgifter?

De flesta privata företag faller utanför kravet om dataskyddsombud. Men har du någon av följande verksamheter så behöver du sannolikt dataskyddsombud:

  • Lojalitetsprogram, kundklubbar
  • Övervakningskameror
  • Spårning och dataprofiler i syfte att effektivisera marknadsföring.

 

Är du osäker?

Ibland befinner sig frågan om du verkligen behöver ett dataskyddsombyd i en gråzon. Ring mig så tar vi en första diskussion! Tänk på att det kan vara en marknadsföringsfördel att skylta med att man har ett dataskyddsombud – det ger en trygghet för både dig, kunden och dina samarbetspartners.