Internetmarknadsföring

Marknadsföring på Internet är komplex och i de flesta branscher är det tuff konkurrens om besökarna. Tillsammans tar reder vi ut dina möjligheter och jobbar metodiskt framåt för att hitta fram till dina kunder på nätet.

Det finns sällan några snabba lösningar. Oftast handlar det om att slipa på hemsidan och att sedan hitta marknadsföringskanalerna där dina kunder finns.

Grunden för allt vi gör tillsammans är att det ska vara mätbart. I våra regelbundna avstämningar tittar vi på utfallet, justerar marknadsföringen och gör nya kampanjer.

Flera företag använder mig i sina upphandlingar av marknadsföring på nätet för att säkerställa att det blir rätt leverantör, rätt produkt och pris.

Jag har goda kunskaper inom:

– Google Analytics statistik

– Google Adwords sökordsannonsering

– Facebook kampanjer

– Sökordsoptimering

– Webbannonsering

– Katalogannonsering

Erbjudande till dig som vill köra om dina konkurrenter på nätet:

Vi träffas förutsättningslöst och identifierar dina behov. Om vi beslutar oss för att jobba ihop börjar vi från grunden och gör en plan för hur du ska nå dit du vill. Jag blir din coach framåt. Men du kan göra det mesta själv med min kunskap och erfarenhet som stöd, där du inte räcker till tar mitt kontaktnät vid.

Vi träffas en gång i kvartalet och utvärderar din webbstatistik och de kampanjer du har gjort. Vi sätter upp några enkla nyckeltal som vi följer och med min erfarenhet från mängder av liknande uppdrag kan vi enkelt avgöra vad som är bra och vad som ska åtgärdas.

Så småningom blir du blir väl insatt i hur det är att driva besökare till din hemsida och vilka metoder du kan ta till när konkurrensen hårdnar om besökarna.