Webbstrategi

En webbstrategi är ett levande styrdokument som berättar vilken kundnytta du vill skapa och för vilka. Den ska vara förankrad i affärsplanen och är tydlig på punkten om vilken roll din hemsida ska spela i säljprocessen.

Jag hjälper företag att ta fram en fungerande webbstrategi. Ibland är strategin självklar och behöver egentligen bara förtydligas i ett dokument. Men oftare är det ett arbete där både behov, idéer och möjligheter ska vägas och prioriteras. Då är tipset att genomföra en strukturerad workshop under 4 timmar där vi jobbar med frågeställningarna nedan.