Därför borde alla projektledare inom webb arbeta med offentliga webbplatser

I  oktober 2020 blev Mälardalens Högskola (numer Mälardalens Universitet) utsedd till Bästa offentliga webbplats 2020 på Sitevisiondagarna. Jag hade förmånen att vara projektledare för MDH:s nya hemsida under 2019.
För oss projektledare inom digitala tjänster och hemsidor så handlar det alltid om beställarens och användarens behov. När man arbetar med offentliga system så kommer också lagar och förordningar in. Lagar är trista men min lärdom efter två stora offentliga webbprojekt – Storstockholms Brandförsvar och mdh.se – är att lagarna bara gör en enda sak: Ökar kundupplevelsen!

Tvingande kvalitet

En hemsida för ett privat företag har såklart en rad lagar att förhålla sig till som tryckfrihetslagstiftningen, marknadsföringslagen, GDPR. För e-handel tillkommer E-handelslagen och lagen om distansavtal. Men dessa lagar skyddar besökaren och handlar inte om kvaliteten i kundupplevelsen.

För offentliga webbplatser är det lagstadgat vilken information som som måste vara tillgänglig men också hur den ska vara tillgänglig, nämligen för människor med mindre språkbegåvning och handikapp, t ex. synnedsättning.
Dessa lagar och riktlinjer förvaltas av Myndigheten för Digital Förvaltning i Webbdirektivet och bygger i sin tur på den europeiska standarden EN 301 549 V2.1.2 och den internationella WCAG 2.1.

Man kan tycka att det är att skjuta över målet för en hemsida i privata sektorn att arbeta med standard för tillgänglighet för riskgrupper (riskgrupper i den bemärkelsen att de har svårt att läsa och förstå). Men det är precis tvärt om. Att arbeta med det man slarvigt skulle kunna uttrycka som ”tvinganade kvalitet” ger flera positiva effekter:

  • Webbplatsen fungerar bättrre tekniskt när kod, menyer och andra objekt optimeras för tillgänglighet
  • När en tillgänglighetsrevision görs av hemsidan så hittas många småfel samt språkliga och visuella ”buggar”.
  • Du kan aldrig veta hur många potentiella kunder det finns som har ett funktionshinder. Har du inte optimerat din hemsida så ger du bort kunden till en konkurrent som gjort läxan.
  • Och sist men inte minst: Google älskar tillgängliga webbplatser! Så är du hårt konkurrentutsatt i sökreslutaten så kan en av vägarna framåt vara att följa webbdirektivet till punkt och pricka.

Ett konkret exempel

Låt mig ta ett konkret exempel på hur bra dessa lagar stöder kundupplevelsen:
Mälardalens Högskola är en statlig myndighet och de ska enligt lag visa upp sitt kursutbud. Inga utbildningar får missas och informationen måste vara korrekt. Det duger alltså inte med kvalitetsmissar. Det kräver en intern process som kvalitetssäkrar informationen på både antagning.se och på den egna hemsidan. Det käver också en rubust integration mellan i det här fallet SiteVision och universitetens gemensamma utbildningsdatabas Selma.

En kurs ska vara tillgänglig även för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att språket måste vara enkelt och korrekt. Sökvägarna till en utbildninge ska vara enkla och logiska.
Sist men inte minst ska denna tillgänglighet revideras, dokumenteras och redaktörer ska utbildas så de uppfyller direktivet i sitt dagliga arbete.

Den här ”tvingande kvaliteten” leder redan på pappret till en ökad kundupplevelse.

Kvalitet är nyckeln i en hårdnande konkurrens även för den privata sektorn.

Förut var det mängden information som ofta avgjorde hur bra man låg till i Google men idag när alla är ”lika bra” så blir det till kvaliteten på informationen som Google kommer att ranka på. Det finns såklart flera sätt att öka kvaliteten men att följa Webbdirektivet är faktiskt en ganska smart och enkel väg där det finns tydliga riktlinjer för vad som ska göras och hur.

Min slutpoäng är att vi som är projektledare för webbplatser inom den privata sektorn bör försöka ta något uppdrag inom den offentliga sektorn. Det finns så mycket att lära där som vi kan överföra till våra andra kunder. Och att det finns mycket att lära på andra hållet är givet!

Läs mer

Barbie får Google att se rosa!

Filmen kostade 140 miljoner dollar att producera, marknadsföringen 150 miljoner och premiärhelgen drog den in 350 miljoner. Vi talar om Barbie.Med en

Rulla till toppen